MI: rozmowy w sprawie trasy Gazociągu Północnego nie zakończyły się fiaskiem

Maj 8, 2010 | Port | Komentarze są wyłączone

W związku z artykułem „Minister Grabarczyk stara się o wkopanie rury”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że bezzasadne jest użyte przez jego autora stwierdzenie, iż rozmowy prowadzone 30 kwietnia w Berlinie  zakończyły się fiaskiem.


Jak informuje MI, było to spotkanie eksperckie, mające na celu wymianę informacji merytorycznych, prezentację stanowisk, skonfrontowanie prezentowanych dotychczas przez Polskę zastrzeżeń wobec postanowień i skutków wynikających z decyzji wydanych przez organy niemieckie w zakresie przebiegu Gazociągu Północnego.

W trakcie spotkania strona niemiecka oświadczyła, że decyzje wydane przez BSH (Niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii) nie pogarszają dotychczas istniejących warunków dostępu dla statków mogących obecnie wpływać do portu w Świnoujściu.

Strona polska podkreśliła, że treść decyzji wydanych przez BSH oznacza ograniczenie dla rozwoju portu w Świnoujściu. W opinii strony polskiej również decyzja BSH z 26 lutego 2010 zmieniająca przebieg gazociągu na skrzyżowaniu z trasą północną nie jest satysfakcjonująca.

Z tych powodów Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście będzie kontynuował procedurę zaskarżającą wspomnianą decyzje przed organami niemieckimi. Strona polska podkreśliła konieczność dalszych konsultacji prowadzonych również na szczeblu decyzyjnym.

26 maja planowane jest w Warszawie spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z Dyrektorem Generalnym Federalnego Ministerstwa Transportu Niemiec – informuje ministerstwo.
/WP/

Komentarze

Komentarze zamknięte.

© NOWY WYSPIARZ | Motyw Herald zaprojektowany przez Briana Gardnera.